Ποιότητα

Διασφάλιση Ποιότητας και σχεδιασμού διαδικασιών.

Η παροχή αναπληρωματικού προσωπικού και πρόσθετων πόρων, ικανότητα επανεξέτασης, διερεύνησης, σχεδιασμού, προσδιορισμού, υπολογισμού του κόστους και σχεδιασμού σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.


Ο συντονισμός, εποπτεία και ο έλεγχος των εργαζομένων στις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία μας δίνοντας τεράστια σημασία, έχει οργανώσει το πρόγραμμα ελέγχου των Εποπτών της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει ουσιαστικά και με σχολαστικότητα τις υπηρεσίες σε κάθε χώρο καθώς και τον βαθμό της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

Επόπτες

Η εταιρία μας με την έναρξη νέου έργου ορίζει υπεύθυνο επόπτη ο οποίος με την έναρξη και κατά την διάρκεια του έργου ευθύνεται για:

Εξωτερικά Κινητά Συνεργεία

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Οι εργαζόμενοι μας είναι υποχρεωμένοι με την έναρξη της υπηρεσίας τους να ενημερώνονται από το Φύλλο  Εποπτείας, να αναφέρουν  και να καταγράφουν τυχόν προβλήματα σε αυτό.
Οι επόπτες της Εταιρείας μας οι οποίοι θα διενεργούν εποπτείες σε όλους τους χώρους και σημεία του έργου και με συχνότητα μίας τουλάχιστον εποπτείας ανά δεκαπενθήμερο είναι υποχρεωμένοι με την σειρά τους να ενημερώνονται από το Φύλλο Εποπτείας και σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε προβλήματος την ενημέρωσή του για την άμεση επίλυσης του.

Εγγραφή στο Newsletter μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Db Cleaning Services
Κατίνας Παξινού 5 Βύρωνας, 162 32
Τηλ. : 211 411 1036
Fax: 211 411 1036
e-mail: [email protected]

`