ΕΣΠΑ banner
menu

Ποιότητα Υπηρεσιών

Διασφάλιση Ποιότητας και σχεδιασμού διαδικασιών
DB Cleaning > Ποιότητα Υπηρεσιών

Διασφάλιση Ποιότητας και σχεδιασμού διαδικασιών.

Η παροχή αναπληρωματικού προσωπικού και πρόσθετων πόρων, ικανότητα επανεξέτασης, διερεύνησης, σχεδιασμού, προσδιορισμού, υπολογισμού του κόστους και σχεδιασμού σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

 • Η διαχείριση Συμβολαίου
 • Τεχνική Διαχείριση
 • Διαχείριση Εκτέλεσης
 • Τήρηση Αρχείων και Εγγράφων
 • Τεκμηρίωση

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η Διοίκηση της DB Cleaning στοχεύει:

 • Στο μηδενισμό των ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • Στην ελαχιστοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών της σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους. Για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της (εντός και εκτός εταιρείας), η εταιρεία βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων.

 

Η πολιτική και οι στόχοι της εταιρείας DB Cleaning για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

Ο συντονισμός, εποπτεία και ο έλεγχος των εργαζομένων στις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία μας δίνοντας τεράστια σημασία, έχει οργανώσει το πρόγραμμα ελέγχου των Εποπτών της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει ουσιαστικά και με σχολαστικότητα τις υπηρεσίες σε κάθε χώρο καθώς και τον βαθμό της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

009 mechanic

Επόπτες

007 car

Εξωτερικά Κινητά Συνεργεία

003 calendar

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Επόπτες

Η εταιρία μας με την έναρξη νέου έργου ορίζει υπεύθυνο επόπτη ο οποίος με την έναρξη και κατά την διάρκεια του έργου ευθύνεται για:

 • Την ενημέρωση του προσωπικού για τις ιδιαιτερότητες του χώρου
 • Τον συντονισμό των εργασιών
 • Την εμφάνιση – συμπεριφορά του προσωπικού
 • Την προμήθεια των κατάλληλων υλικών καθαρισμού – εξοπλισμού
 • Την ενημέρωση του προσωπικού για νέα προϊόντα και μεθόδους καθαρισμού
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα υλικά καθαρισμού και εξοπλισμό.

Εξωτερικά Κινητά Συνεργεία

Καλύπτει τις ανάγκες του κάθε έργου ως προς τα αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό.

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

 • Ενημερώνεται για την πορεία των έργων από τους επόπτες
 • Καθοδηγεί τους επόπτες για την καλύτερη εκτέλεση των ημερήσιων ελέγχων τους
 • Ελέγχει τα Φύλλα Εποπτείας των εποπτών
 • Συνεχή ενημέρωση εποπτών στα νέα προϊόντα και μεθόδους καθαρισμού
 • Αποστέλλει Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης στους πελάτες για την βελτίωση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και του προσωπικού.

DB Cleaning Services

Κεντρικά γραφεία
Κατίνας Παξινού 5
Βύρωνας, 162 32

211 411 1036
info@dbcs.gr

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ. - Παρ.09:00 - 17:00
icon 1 1

Επισκεφθείτε μας

Βρείτε μας στον χάρτη
icon2

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας email
clock2 e1607934473936

Υποστήριξη πελατών